14.5.20

Γεωργία Συλλαίου, το παράπονο της γοργόνας

Η Γεωργία Συλλαίου τραγουδά για το δικτυακό περιοδικό "Χάρτης"
ένα κέλτικο τραγούδι από τα νησιά των Εβρίδων
The Mermaid's croon

CHORUS :
 
Ho! mo nigh’n dubh
He! mo nigh’n dubh
Mo nighean dubh
‘S tu mo chuachag.

Caidil a luaidh
Fo chobhair nan stuadh
Air bodha na suain
'S do bhruadar 's a' cheòban

Caidil a ghraidh
O caidil mu thràth
Is t'athair air bhàigh
Is fadal mo phòig air

Eala rid' thaobh
Is roin os do chionn
Lacha Mhoire 's a' chaol
'S cha'n fhaobar bhrònag


TRANSLATION:

I
Sleep beneath
The foam o’ the waves
On reefs of sleep
Dreaming in dew-mist.
Sleep beneath
the foam o’ the waves
On reefs of sleep
Dreaming in dew-mist.

II
Thy sea-bed
The seals o’er-head
From reivers dread
Securely guarding
Seals o’er-head
thy deep sea bed.
From reivers dread
Securely guarding.

III
While I croon,
White swan of the moon,
Wild duck of the sound,
By thee are resting.
Moon white swan
White swan of the moon,
Wild duck of the sound
A-near thee resting.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...