24.3.12

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ: από την ΟΚΤΑΝΑ

Ὅσο κι ἄν μένουν ἀνεκτέλεστα τὰ ἔργα, ὅσο καὶ ἄν εἶναι πλήρης ἡ σιγή (ἡ σφύζουσα ἐν τούτοις) καὶ τὸ μηδὲν ἂν διαγράφεται στρόγγυλον, ὡς ἄφωνον στόμα ἀνοικτόν, πάντα, μὰ πάντα, ἡ σιγὴ καὶ τὰ ἀνεκτέλεσατα ὅλα, θὰ περιέχουν ἕν μέγα μυστήριον γιομάτο, ἕνα μυστήριον ὑπερπλῆρες, χωρὶς κενὰ καὶ δίχως ἀπουσίαν, ἓν μέγα μυστήριον  (ὡς τὸ μυστήριον τῆς ζωῆς ἐν τάφῳ) - τὸ φανερόν, τὸ τηλαυγές, τὸ πλῆρες μυστήριον τῆς ὑπάρξεως τῆς ζωῆς, Ἄλφα -Ὠμέγα.
εδώ όλο το ποίημα
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...