27.7.14

Κωστής Παλαμάς, από τα Σατιρικά Γυμνάσματα


22
Κ'  ἐγὼ, προφήτη Σκάλδε, ἐπαναστάτης.
Σὰν ἐσὲ μιὰ ἐπανάσταση γνωρίζω,
Κατακλυσμός τὸ φοβερὸ ὄνομά της.

Κατακλυσμὸς·  μόνο σ' αὐτὸν ἐλπίζω,
νερό, νερὸ, νερό, γιὰ νὰ τὸν κάμη.
Κ'  ὕστερα τί θὰ γίνη; Δὲ φροντίζω.

Ὁ κόσμος τὸ ψωμὶ τὸ τρώει χαράμι.
Καλοί, κακοί, Νῶε, κι ἄνθρωποι καὶ χτήνη
κι ὅλα νὰ τὰ σαρώσει τὸ ποτάμι,

σπόρος ἀπ' τὴ σπορά μας νὰ μὴ μείνει.
-Τὰ λόγια σου καὶ λόγια μου, ὦ προφήτη!-
Μὰ ἡ κιβωτό;Να τιναχτῆ κι ἐκείνη.

Τὸ νερὸ φέρτε. Ἐγὼ το δυναμίτη.

αντιγραφή από τον πέμπτο τόμο των Απάντων (εκδόσεις  Μπίρη )

κι εδώ μια αξιολογότατη εκλογή από τα Σατιτρικά Γυμνάσματα:
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...