8.11.12

Μιχάλης Κατσαρός, Ἡ διαθήκη μουΜιχάλης Κατσαρός

Ἡ διαθήκη μου*

Ἀντισταθεῖτε
σ’ αὐτὸν ποὺ χτίζει ἕνα μικρὸ σπιτάκι
καὶ λέει: καλὰ εἶμαι ἐδῶ.
Ἀντισταθεῖτε σ’ αὐτὸν ποὺ γύρισε πάλι στὸ
        σπίτι καὶ λέει: Δόξα σοι ὁ Θεός.
Ἀντισταθεῖτε
στὸν περσικὸ τάπητα τῶν πολυκατοικιῶν
στὸν κοντό ἄνθρωπο τοῦ γραφείου
στὴν ἑταιρεία εἰσαγωγαὶ - ἐξαγωγαί
στὴν κρατικὴ ἐκπαίδευση
στὸ φόρο
σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ.

Ἀντισταθεῖτε
σ’ αὐτὸν ποὺ χαιρετάει ἀπ’ τὴν ἐξέδρα ὧρες
        ἀτέλειωτες τὶς παρελάσεις
στὸν πρόεδρο τοῦ Ἐφετείου ἀντισταθεῖτε
στὶς μουσικὲς τὰ τούμπανα καὶ τὶς παράτες
σ’ ὅλα τ’ἀνώτερα συνέδρια ποὺ φλυαροῦνε
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι
σ’ αὐτὴν τὴν ἄγονη κυρία ποὺ μοιράζει
ἔντυπα ἁγίων λίβανον καὶ σμύρναν
σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ.

Ἀντισταθεῖτε πάλι σ’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ λέ-
        γονται μεγάλοι
σ’ ὅλους ποὺ γράφουν λόγους γιὰ τὴν ἐποχὴ
        δίπλα στὴ χειμωνιάτικη θερμάστρα
στὶς κολακεῖες τὶς εὐχὲς τὶς τόσες ὑποκλίσεις
ἀπὸ γραφιάδες καὶ δειλοὺς γιὰ τὸ σοφὸ
         ἀρχηγό τους.

Ἀντισταθεῖτε στὶς ὑπηρεσίες τῶν ἀλλοδαπῶν
       καὶ διαβατηρίων
στὶς φοβερὲς σημαῖες τῶν κρατῶν καὶ τὴ  
        διπλωματία
στὰ ἐργοστάσια πολεμικῶν ὑλῶν
σ’ αὐτοὺς ποὺ λένε λυρισμὸ τὰ ὡραῖα λόγια
        στὰ θούρια
στὰ γλυκερὰ τραγούδια μὲ τοὺς θρήνους
στοὺς θεατές
στὸν ἄνεμο
σ’  ὅλους τους ἀδιάφορους καὶ τοὺς σοφούς
στοὺς ἄλλους ποὺ κάνουνε τὸ φίλο σας
ὥς καὶ σὲ μένα, σὲ μένα ἀκόμα ποὺ σᾶς ἱστορῶ
ἀντισταθεῖτε.

Τότε μπορεῖ βέβαιοι νὰ περάσουμε πρὸς τὴν Ἐλευθερία.

    Ὑστερόγραφο

Ἡ διαθήκη μου πρὶν διαβαστεῖ
-καθὼς διαβάστηκε -
ἦταν ἕνα ζεστὸ ἄλογο ἀκέραιο.
Πρὶν διαβαστεῖ
ὄχι οἱ κληρονόμοι ποὺ περίμεναν
ἀλλὰ σφετεριστὲς καταπατῆσαν τὰ χωράφια.

Ἡ διαθήκη μου γιὰ σένα καὶ γιὰ σέ
χρόνια καταχωνιάστηκε στὰ χρονοντούλαπα
ἀπὸ γραφιάδες πονηροὺς συμβολαιογράφους.
Ἀλλάξανε φράσεις σημαντικὲς
ὧρες σκυμένοι πάνω της μὲ τρόμο
ἐξαφανίσανε τὰ μέρη μὲ τοὺς ποταμούς
τὴ νέα βουὴ στὰ δάση
τὸν ἄνεμο τὸν σκότωσαν -
τώρα καταλαβαίνω πιὰ τί ἔχασα
ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ πνίγει.
Καὶ σὺ λοιπόν
στέκεσαι ἔτσι βουβὸς μὲ τόσες παραιτήσεις
ἀπὸ φωνή
ἀπὸ ἄλογο
ἀπὸ σπίτι
στέκεις ἀπαίσια βουβὸς σὰν πεθαμένος.

Ἐλευθερία ἀνάπηρη πάλι σοῦ τάζουν.
  Κατά Σαδδουκαίων

------------------------
Τὸ "ποίημα" αὐτὸ δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα "Δημοκρατικὸς Τύπος" λογοκριμένο ἀπὸ προοδευτικὸ διανοούμενο. Ἀναγκάστηκα νὰ διαμαρτυρηθῶ στὸ ἑπόμενο φύλλο τῆς ἴδιας ἐφημερίδας μὲ τὸ Ὑστερόγραφο.
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...