16.6.12

παίρνοντας τη σκυτάλη του μύθου...

Νίκος Γκάτσος - Μάνος Χατζιδάκις:
 Περί-Μπανού
...Ὕστερα, ἀφοῦ ἀκόμα καμιὰ πενηνταριὰ βήματα, ἢ καὶ περισσότερα, τὰ μάτια του ἔπεσαν σ' ἕνα μεγάλο κι ὡραῖο παλάτι, ἀπ' ὅπου εἶδε νὰ παρουσιάζεται μιὰ πανώρια κόρη, τέλεια στὴν ὀμορφιὰ καὶ στὴ χάρη, μιὰ ξωτικιὰ κόρη ντυμένη μὲ βασιλικὰ φορέματα καὶ στολισμένη μὲ τὰ πιὸ σπάνια τζοβαϊρικὰ τοὺ κόσμου. Περιπατοῦσε μὲ βῆμα ἀργὸ κα ἡγεμονικό, μὲ ἀνέκφραστη χάρη, καὶ μὲ θαμβωτικὸ ἀκτινοβόλημα, περιστοιχισμένη ἀπὸ τὶς ἀκόλουθές της: πάγκαλες κόρες, σὰν τ' ἄστρα γύρω ἀπ' τὸ φεγγάρι...
..."Αν καὶ δὲ μὲ ξέρεις, ἐγὼ σὲ ξέρω καλά,  ὅπως θὰ δεῖς, μὲ ἔκπληξη ὅταν θα σοῦ πῶ ὅλην τὴν ἱστορία σου. Μὰ πρῶτα ἀπ' ὅλα, ἁρμόζει νὰ σοῦ πῶ ποιά εἶμαι. Πιστεύω πὼς ἔχεις διαβάσει στὸ ἱερὸ Βιβλίο πὼς τοῦτος ὁ κόσμος δὲν εἶναι τόπος διαμονῆς μόνο τῶν ἀνθρώπων, μὰ καὶ μιᾶς ἄλλης ράτσας, τῶν Ντζίν, ποὺ ἔχουν μορη καὶ σχῆμα σὰν τοὺς θνητούς.  Ἐγὼ εἶμαι κόρη ἑνὸς ἀρχηγοῦ τῶν Ντζίν  ἀπὸ εὐγενικιὰ καταγωγή, καὶ τ' ὄνομά μου είναι Περί-Μπανού...."

απὸ τις Χίλιες Και Μια Νύχτες,
Βιβλίο Δέκατο Τρίτο
μετάφραση από τα Αραβικά: Κώστα Τρικογλίδη, 
εκδόσεις Ηριδανός
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...